Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CXXV : Memoriaal Paul Carbon uit Huishoudschool St. Germana