Oefeningen menselijke geografie : Bredene : Open ruimte in de gemeente van Ferraris tot nu : van een gebiedsanalyse naar een sociaal geografische synthese op gemeentelijk schaalniveau. - Met ill.