Omer Vilain over de tijd van toen : Oostendes rampjaar 1906