Omer Vilain over de tijd van toen : Tachtig jaar Vindictive
Omschrijving
Illustraties : (1) Het "Vindictivemonument" nabij de Graaf de Smet de Naeyerlaan "n (2) De "Vindictive" was in 1920 naast het staketsel aan ontmanteling toe.
Deelbeschrijving uit boek of document
Omer Vilain over de tijd van toen [MAP] : deel 3
08/
05/
1998
Pagina
140-141
Bestanden