Onroerende goederen van de ZV bij Nederlandse vennootschap. - Met 1 foto van de nieuwe Zeebrugse Visveiling (1992) van foto Henderyckx