Ook aan de Oostendse vistrap werd steungeld ingezameld