Oostende veranderd door Valère Prinzie-voordracht ...