Over het ontstaan van de Christelijke mutualiteit en de Volksbond te Oostende : een sociaal verhaal : slot. - Met 1 p. foto's