Paul Dendooven van A.C.M. Urbano Jr. : "Een Dethlelffs : een waar genoegen