Postkaart : De Graaf de Smet de Naeyerbrug en Vindictive gedenkteken