Postkaart : Hazegras
Omschrijving

Nels. Ern. Thill, Bruxelles, N°48. - Ostende - Place Ernest Feys. Oostende - Ernest Feys Plaats. - De wijk Hazegras. Vooraan, vissersvaartuigen gemeerd in het eerste handelsdok. Rechts, het oud spoorwegstation Oostende-Stad gelegen langs de Vandersweepplaats. In het midden, het tramwachthuisje voor de kusttram. Links, het gebouw met het torentje is het politiebureau. Achteraan, langs de Graaf de Smet de Naeyerlaan, de Hazegraskerk.