Postkaart : Militair Instituut voor Zeeluchtkuur (02)