Postkaart : Militair Instituut voor Zeeluchtkuur (03)