Postkaart : Militair Instituut voor Zeeluchtkuur (05)