Raveel belast met binnininrichting: Loodswezen verfraait Oostende. - foto's P.O.