Staking opgeschort bij Clemaco. Stakingsaanzegging bij Scap