In 't licht van d'Oostendse Phare : Het Beleg van Oostende