Tentoonstelling : In de schaduw van de meester, tijdgenoten van Ensor

De expo ‘In de schaduw van de meester, tijdgenoten van Ensor’, stelt een aantal kunstenaars in het daglicht die minder gekend zijn bij het grote publiek. Tijdens het leven van de grootmeester James Ensor transformeerde Oostende van een kleine vissersstad tot een mondaine badstad. Ook op cultureel vlak liet zich dit gevoelen, waardoor tijdens het leven van Ensor er nog andere lokale kunstenaars waren die zich aangetrokken voelden tot de stad Oostende, hetzij occasioneel, hetzij om er te werken en om deel te nemen aan lokale tentoonstellingen.

Met de bloei van Oostende sprongen heel wat bevriende kunstenaars op de kar om het cultureel aanbod te stimuleren voor zowel de lokale bevolking als de toeristen. Hierin speelde de Kursaal als centraal spilpunt met de organisatie van prestigieuze salons een belangrijke rol in deze culturele ontplooiing. Voor plaatselijke kunstenaars was het niet altijd een evidentie om deel uit te maken van deze salons. Er heerste een spanningsveld tussen het cultureel aanbod dat via officiële circuits werd georganiseerd en de initiatieven die tegemoet kwamen aan de noden van lokale kunstenaars, waaronder de oprichting van de Cercle Artistique d’Ostende in 1908 en het succesverhaal van de Galerie Studio (1929-1947).

Oostende als trekpleister zorgde voor heel wat inspiratie. Tijdgenoten van Ensor als Henri Permeke, Jan De Clerck, Carol Deutsch en anderen hanteerden verf en penseel om via een eigen beeldtaal en stilistische kenmerken het typische decor van de stad in beeld te brengen. Bovendien ontstond er een zeker engagement bij tijdgenoten om zich in te zetten een platform aan te bieden aan lokaal artistiek talent. Ook de betrokkenheid in lokale tradities zoals het jaarlijkse Bal du Rat Mort en de beoordeling van praalwagens tijdens de carnavalsperiode is hierin kenmerkend.

De tentoonstelling ‘In de schaduw van de meester, tijdgenoten van Ensor’ is samengesteld door de heemkring De Plate. Naast een selectie uit de eigen collectie wordt de expo aangevuld met documenten uit Mu.ZEE bibliotheek en werken uit privécollecties. 

De toegang tot de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket van het Stadsmuseum.

(tekst : Gregory Boite)