Uit de onuitgegeven autobiografie : 't Pandjeshuis