Uit een nog niet uitgegeven autobiografie: ''d'oede zwemschole''