UITRUSTING. Een stel matrozenkledij van de Zeemach...