Veel onuitgesproken milieuvragen, weinig uitgesproken beleidsantwoorden