Verbinding Kennedy - De Bolle opent met groot volksfeest