Vervolg van de officiële lijst van de verkoopsbenamingen visserijprodukten, verschenen in Belgisch Staatsblad (2)