Werklozen restaureren laatste Ijslander : O.129 Amandine toeristische attractie. - Met 2 foto's van het vaartuig aangemeerd aan de Maritime Site Oostende en enkele VDAB-cursisten van foto gw