Wij waren er ook : Belgische koopvaardijschepen die verloren gingen door oorlogsgeweld tijdens 1940-1945 : periode 1942