Oostende in de jaren dertig : de Achterhuizen. - Met kanttekeningen van Leen Coene