Pierre Meyers, oud-visser-motorist en... fotograaf voor het leven. - Met foto's