Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek Wateren en havens van de kust : Reglementen van politie voor de scheepvaart. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Handleiding ten dienste van candidaten officier-kustvaarders en candidaten-lesgevers aan de visscherijscholen : tweede deel : Scheepstuig en manoeuvers. - Met 1 uitvouwbare ill. georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ministerie van Verkeerswezen : Jaarboek van het personeel van de Diensten van de Secretaris-Generaal, van het Bestuur van het Vervoer, der Luchtvaart, van het Commissariaat Generaal voor Toerisme, van het Bestuur van het Zeewezen ... georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Jaarverslag 1941 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Erfgoed : een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 6 oktober 2009 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Schering en inslag : Textiel in West-Vlaanderen. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 13 oktober 2008 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek t Is goed, 't is slecht, 't was ik georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gedenkboek 250 jaar visserskapel georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Noordzee aquarium Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Delbouille en Dujardin : twee pioniers van het Oostends toerisme. - (Bijdragen tot de Westvlaamse geschiedenis ; 1) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 30 jaar Stedelijk Noordzeeaquarium Oostende in 't Gérnaeskot : gedenkboek met foto's georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Kusthistories : vakantie aan zee georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ter Cuere Bredene jaarboek 2007 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Geschiedenis brandweer Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 24 liederen over de zee, de vissers en Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Honderd jaar sociale evolutie in het visserslied. Overdruk uit 't Beertje georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De zes visschers van Oostende. Overdruk uit 't Beertje georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De Alberta : het koninklijk jacht van Leopold II. - Overdruk uit Koninklijke Belgische Marine Academie : mededelingen : boek 31 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ach gij rijke lieden met al uw geld! : Vlaamse vissersliederen met sociale inslag 1830-1930 : honderd haar ellende en verdriet van de Vlaamse vissers en hun gezin georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Het volkslied te Heist, in het bijzonder het visserslied : deel 2 : tekstuitgave. - Verhandeling tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Uut mien hérte : levensverhalen van inwoners uit de Nieuwe Stad in Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gemeenteverordening over het ronddolen der honden. - Vastgesteld door den gemeenteraad in zittingen van 12 februari en 12 maart 1901. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Type van muilbanden aangenomen door besluit van 6 juni 1905. - Ministerie van Landbouw : Dienst der Openbare Gezondheid en der Gemeentewegen georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Politieverordening op de baden. - Gemeenteraad van 2 juni 1903. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Reglement op de bouwwerken, vastgesteld door den gemeenteraad in zitting van 14 juli 1908, en afgekondigd overeenkomstig artikel 102 der gemeentewet den 7 october 1908. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38

Pagina's