Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek Résultats scientifiques des croisières du navire-école ''Mercator'' : deel 3 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Résultats scientifiques des croisières du navire-école ''Mercator'' : deel 4 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Résultats scientifiques des croisières du navire-école ''Mercator'' : deel 5 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Lichten en seinen der Belgische kust en Schelde 1934 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Feux et signaux du Littoral et de l'Escaut belges 1934 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Tucht- en strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen overkomen aan zeelieden : wet van 30 december 1929. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Staatsmarineschool : Inrichtingsreglement en programma's. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Wet en reglementen betreffende den arbeid op zeeschepen. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gemeenschappelijke kas voor de zeevisscherij : Wetten en verorderingen op de vergoedingen der schade voortspruitende uit ongevallen overkomen aan zeelieden georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gemeenschappelijke kas voor de zeevisscherij : Algemene vergadering van 16 maart 1940 : jaarverslagen van de Beheerraad en het College der Commissarissen : Rekeningen, begrootingen, tabellen : jaar 1939. - Omslag ontbreekt georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Wateren en havens van de kust : Reglementen van politie voor de scheepvaart. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Handleiding ten dienste van candidaten officier-kustvaarders en candidaten-lesgevers aan de visscherijscholen : tweede deel : Scheepstuig en manoeuvers. - Met 1 uitvouwbare ill. georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ministerie van Verkeerswezen : Jaarboek van het personeel van de Diensten van de Secretaris-Generaal, van het Bestuur van het Vervoer, der Luchtvaart, van het Commissariaat Generaal voor Toerisme, van het Bestuur van het Zeewezen ... georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Stad Oostende : Jaarverslag 1941 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Erfgoed : een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 6 oktober 2009 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Schering en inslag : Textiel in West-Vlaanderen. - Rede uitgesproken in de provincieraad van 13 oktober 2008 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek t Is goed, 't is slecht, 't was ik georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gedenkboek 250 jaar visserskapel georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Noordzee aquarium Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Delbouille en Dujardin : twee pioniers van het Oostends toerisme. - (Bijdragen tot de Westvlaamse geschiedenis ; 1) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 30 jaar Stedelijk Noordzeeaquarium Oostende in 't Gérnaeskot : gedenkboek met foto's georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Kusthistories : vakantie aan zee georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ter Cuere Bredene jaarboek 2007 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Geschiedenis brandweer Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38

Pagina's