Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek Maurice Antony 1883-1983. - Tijdschrift De Plate, 12e jrg., nr. 5-8 bis, bijzonder zomernummer 1983 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Koninklijke tocht. - Werkbrochure voor de 2e en 3e graad basisonderwijs georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Feest aan zee. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Toerismekantoor (Westende) van 29-06 tot 11-09-92 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Het Beleg van Oostende 1604-2004 in woord en beeld. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Oostends Historisch Museum De Plate (Oostende) van 13 juni tot 13 september 2004 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Sea-scouting Oostende 1914-2000 georges 19/04/2013 - 12:35 vr, 19/04/2013 - 12:35
Bibliotheek - Boek Ach moeder, ik bemin de zee. Overdruk uit 't Beertje georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Kultuur- en Jeugdwijzer 1994. Herz. en geactualiseerde uitg. georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Louis Vanden Eeckhaute (Gent, 19.01.1867-Oostende, 26.10.1940). Overdruk uit 't Beertje georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Oostendse liedjes uit de verzameling van Jef Klausing georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Ostende Airport : Belgiums friendly alternative : 10 good reasons to use it ! : brochure georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Ostende : mémoir en images georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Prins Karel : Seigneur van Raversijde georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971 georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Tiende verjaring van de Broederbond der Oudstrijders der 3de en 23ste Linieregimenten 1929-1939 = Dixième anniversaire de la Fraternelle des anciens combattants des 3e et 23e régiments de Ligne georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Voor koningin geboren : Oostende : duizendjarig boegbeeld van maritiem Vlaanderen georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Westvlaamse Willemsfondskunstenaars stellen ten toon : Casino Kursaal Oostende, 10-18/9-1983 : tentoonstellingscatalogus georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen : inventaris van het bouwkundig erfgoed : Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Oostende : deel 1 A : Stad Oostende : straten A-M georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen : inventaris van het bouwkundig erfgoed : Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Oostende : deel 1 B : Stad Oostende : straten N-Z en wijken Haven, Hazgras, Opex georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen : inventaris van het bouwkundig erfgoed : Provincie West-Vlaanderen : Gemeente Oostende : deel II : deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde georges 19/04/2013 - 12:31 vr, 19/04/2013 - 12:31
Bibliotheek - Boek Affichekunst aan zee 1887-1970 : een eeuw Belgische kustaffiches : catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 1 juni tot 8 november 2003 georges 19/04/2013 - 12:28 vr, 19/04/2013 - 12:28
Bibliotheek - Boek Inleiding tot de heemkunde : deel 1. - Met bijdragen van Jozef Van Overstraeten, Stan Leurs, J. Liesenborghs... [et al.]. - (Heemkundige Bibliotheek) georges 19/04/2013 - 11:36 vr, 19/04/2013 - 11:36
Bibliotheek - Boek The Dinghy story georges 19/04/2013 - 11:36 vr, 19/04/2013 - 11:36
Bibliotheek - Boek Oostende : koninging der badsteden : portiek der solarium georges 19/04/2013 - 11:36 vr, 19/04/2013 - 11:36
Bibliotheek - Boek Oostende 88 georges 19/04/2013 - 11:36 vr, 19/04/2013 - 11:36
Bibliotheek - Boek Oostende 90 georges 19/04/2013 - 11:36 vr, 19/04/2013 - 11:36

Pagina's