Recente berichten

Type Titel Auteur Wijzigingsdatum Datum van inzending
Bibliotheek - Boek Jean-Jacques Soenen / met een voorwoord v. Virginia Haggard-Leirens. - Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk Atheneum I (Oostende) op 16, 17, 23 en 24 mei 1987 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek La Mer du Nord : du Zoute à la Panne : Légendes et réalités de la pêche / photographies de Vincent Vangrunderbeek georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De kursaal van Oostende : een nieuwe merkwaardige verwezenlijking van Dumon en Vander Vin. - Met foto's en tek. - Nederlandse en Franse tekst georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Het grote volkssporten boek georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De vogels hebben het gezien. - (Open kaart). - Met ex-libris van Omer Vilain georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw : facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen 1830 - 1940. - (Retrospectief) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Bruun : roman. - 3e dr. - (Onze tijd) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Soldatentaal der beligerenten uit de Eerste Wereldoorlog : verklarend woordenboek, gezegden, termen en uitdrukkingen uit het Duits, Engels, Frans en Vlaams. - Met ill. georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Meester-organist Léandre Vilain en zijn tijd 1866 - 1945 : proefschrift georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 150 jaar volksleven 1830 - 1980 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Algemene ondernemingen VR en J Van Coillie pvba, Torhoutsteenweg 270, Stene - Oostende. - Uitg n.a.v. 50 jaar jubileum georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Een militair hospitaal te Oostende. - Uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling in het militair hospitaal (Oostende) van 5 tot 13 november 1988 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De kustroute : 200 km wandelplezier van Duinkerke tot Oostende. - (Visumgids) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek De Vlaamse kust / met foto's van Paul Van Wouwe georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Vensters in West-Vlaanderen. - (Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen ; 1) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Koorgestoelten in West-Vlaanderen. - (Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen ; 3) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek 20 jaar Oostendse revue / met een voorwoord van August van Iseghem georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek OL Vrouw Ter Duinen Mariakerke : historische aantekeningen georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Met grof geschut : vestingbouw langs de Noordzee. - Uitgegeven n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in de Venitiaanse Gaanderijen (Oostende) van 13 juni tot 26 september 1999 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ensor zien te Oostende. - (Vlaamse Toeristische Bibliotheek ; 287) georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Oostende Heemkundig Museum : Kon. Gallerijen = Ostende [Musée] d'histoire locale : Galeries Royales. - Catalogus georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Ostende. - Met Franse en Engelse tekst. - Met 3 foto's : Het Casino-Kursaal, de Leopold I laan en het bloemenuurwerk georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Raversijde 1940 - 1944 : De Atlantikwall = Le Mur de l'Atlantique = Der Atlantikwall = The Atlantic Wall : Batterij Saltzwedel neu / Tirpitz. - Met teksten in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38
Bibliotheek - Boek Gedenkschrift Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende 1878 - 1978 georges 19/04/2013 - 12:38 vr, 19/04/2013 - 12:38

Pagina's