11 JULI KOMITEE OOSTENDE VZW

Affiche : 3e Zeezangfeest. Kursaal Oostende. 11/07/1972

Formaat : 54 x 35 cm. - met : Fernand Van Durme, Juliaan Wilmots. Kamerkoperkwintet : Theo Mertens. Gerard Vermeersch. Vokaal kwintet : "De Elegasten". "Vrij van Zegel" : Louis Verbeeck, Lea Cousin, Peggy en Donald, Raf. Deckers, piano. Ingericht door het A.N.Z. West-Vlaanderen met de medewerking van V.T.B.-V.A.B. en in samenwerking met het 11 juli-kometee Oostende

Affiche : ANZ-West-Vlaanderen. 7e Zeezangfeest : Guldensporenviering. Casino-Kursaal Oostende. 09/07/.... (?)

Formaat : 44 x 28 cm. - Motto : de groote stooringe. 100 uitvoerders. Inrichters : ANZ West-Vlaanderen met medewerking van VTB-VAB in samenwerking met het 11 julikomitee Oostende en het Noordstarfonds vzw Kulturele Stichting, Noordstar en Boerhaave te Gent, onder de auspiciën van het Provinciaal bestuur van West-Vlaanderen en het Stadsbestuur van Oostende 

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '87. 04, 10-11/07/1987

Formaat : 62 x 42 cm. - Tentoonstelling "De Vlaamse Visserij" in het Feest- en Kultuurpaleis. Wapenplein. 4 tot 12 juli. 4 juli : "Guldensporen-avond" in het casino-kursaal te Oostende. Operetta "Op de purp'ren hei" van A. Preud'homme - E. De Ridder. Gastspreker W. Vandenbossche. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". 10 juli : Beiaardconcert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte met Vlaamse liederen. 11 juli : "Vlaanderens Hoogdag". Beiaard-concert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal in restaurant Centrum (tafelen met vrienden). Vlaamse kermis op het Wapenplein. Avondfeest "Rond de kiosk" met o.a. stadsharmonie onder leiding van F. Cuypers. 11 juli : Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '88. 09-11/07/1988

Formaat : 61 x 42 cm. - Tentoonstelling (Stedelijke Kunst academie) "Vlaanderen leeft" in Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein. Open van 2 tot en met 11 juli. 9 juli : Guldensporen-avond in het Casino-Kursaal. Gastspreker Clem De Ridder. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Concert met François Glorieux. 10 juli : Postzegel tentoonstelling, met speciale postzegel afstempeling. Feest- en Kultuurpaleis. Beiaardconcert door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal, Spijshuis Orbit. Optreden Volkskunstgroep Polka 17, Wapenplein. 11 juli : Vlaanderens hoogdag. Speciale postzegel afstempeling. Beiaardconcert, Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Vlaamse kermis, Wapenplein. Rond de Kiosk met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '89. 07-08, 11/07/1989

Formaat : 59 x 42 cm. - 7 juli : Guldensporenavond in het Casino Kursaal. Gastspreker ; dhr. Koen Baert (Alg. Secr. Ijzerbedevaart Komitee). Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Met optreden van : Miels Cools, Francis Verdoodt, het koperkwintet Divertimento, de koren o.l.v. A. Thonon. Teksten Bert Broes. Kunsttentoonstelling 8 juli t/m 15 juli "Jonge Vlaamse Kunst", stellen ten toon : Ronny Delrue, Joël De Rore, Bart Vandevijvere, in het Feest en Cultuurpaleis, Wapenplein Oostende. 11 juli "Vlaanderens hoogdag" Beiaardconcert : Wapenplein door Prof. E. Delmotte. 1e Guldensporentocht : ingericht door de W.S.V. De Stormvogels Oostende. Guldensporenmaal : in Taverne - Restaurant 3Centrum", Wapenplein Oostende. Marktanimatie op het Wapenplein, met Volksdansoptreden van "De Zeepaardjes". Rond de Kios : met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St. Petrus en Paulus op 11 juli. Bezinningsplechtigheid in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Langestraat 44 op 11 juli. "De vredesgedachte". Gastspreker Raf Seys. Tentoonstelling met werken van kunstenares Käte Kolwitz

Affiche : Het 11 juli komitee. 11 juli viering 1995 Oostende. 8-9 en 11-12/07/1995

Formaat : 64 x 45 cm. 8 juli : Bezinningsplechteheid en algemeen Nederlandse zitting. 9 juli : 11 juli concert. 11 juli : Euchristieviering, 11 juli maal, marktanimatie, avondfeest Vlaamse gemeenschap, ... - Ontwerp : Willy Bosschem