AARLENSTRAAT

Foto : Mariakerke. De Zeedijk (circa 1920) (sic)

Gedeelte van de Zeedijk gezien vanaf de Namenstraat (links) richting Middelkerke. Het groot gebouw, centraal op de foto, bestaat nog en is gelegen op de hoek met de Aarlenstraat. Op de braakliggende grond staat thans het complex Los Angeles.

Opmerking : Residentie "Palma", Zeedijk 149. Opschrift boven inkom : gebouwd in 1928-1929. Volgens kadaster en basisakte verleden door notaris Richir te Brussel. Beschermd bij MB van 26/05/2005. Zie : Inventaris.onroerenderfgoed.be