AQUARIUM

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (circa 1950)

De in 1896 door pastoor Pype gestichte Vrije Vissersgilde 'T Zal Wel Gaan, en het in 1947 geopende Aquarium. Ze waren beide gevestigd in het gebouw op de hoek van de Pastoor Pypestraat (links) en het Sint Petrus en Paulusplein. In ditzelfde gebouw was vroeger eveneens de Vrije Visserijschool Pastoor Pype ondergebracht.

Postkaart : Gebouwencomplex Sint Petrus en Paulusplein - Pastoor Pype- en Sint Franciscusstraat

Postkaart Nels. Eerste steenlegging op 11 juni 1938 van het gebouwencomplex met school, museum en klooster. Het gebouw werd in twee fasen gebouwd (1). Eerst werd het deel op het Sint Petrus en Paulusplein opgetrokken. De ingang van het gebouw onderaan een torenachtige trappenconstructie, met rechts het drie verdiepingen hoge kloosterpand van de Aalmoezeniers van de Arbeid en links, hoek Pastoor Pypestraat, gelag- en feestzaal.