ARCHEOLOGIE ; TIJDSCHRIFTEN

West-Vlaamse Archaeologica. - Tijdschrift

Viermaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, Kortrijk. - Voortgezet als Westvlaamse Archeokrant. - Bezit :  jrg.1(1985),nr.1 ; jrg.2(1986),nrs.1-3 ; jrg.3(1987),nrs.1-3 ; jrg.4(1988),nrs.1-3 ; jrg.5(1989),nrs.1-3 ; jrg.6(1990),nrs.1-3 ; jrg.7(1991),nrs.1-3 ; jrg.8(1992),nrs.1-3 ; jrg.9(1993),nrs.1-3(index op de jrg.1-9)

Westvlaamse Archeokrant. - Tijdschrift

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Raad van bestuur van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (VOBoW). - Eerder verschenen als West-Vlaamse Archaeologica. - Bezit : jrg.1(1993),nr.1 ; jrg.2(1994),nrs.2-4 ; jrg.3(1995),nrs.5,7-8 ; jrg.4(1996),nr.9 ; jrg.5(1997),nr.6