ARCHIEF

Archief : Zeewezen

Archief zeewezen 
Document .
Den 10n  october 1896 tijdens de overvaart Oostende-Dover van de paketboot "Rapide" leed het bakboordrad eene nogal ernstige averij, en kon het schip zijne reis niet meer voortzetten. Men moest ankeren, de raders ontkoppelen en het beschadigd rad vastleggen opdat de boot met haar stuurboordrad zou kunnen voortvaren.
Dat werk werd in zeer gevaarlijke omstandigheden uigevoerd:elk ogenblik dreigde een zware golfslag de mannen weg te rukken , die het werk verrichten.

Zeewezen : Archief pakketboten Prinses Astrid en Prince Leopold

Archief Prinses Astrid (1930-1949) en Prince Leopold (1930-1944)
1-Omslag + brief en plan (1945) Crew accommodation
2-Paquebots à turbines "Prinses Astrid " et "Prince Leopold" contract (25-07-1928)
3-Paquebots à turbines "Prinses Astrid" et "Prince Leopold" specification ( lastenkohier 25-07-1928)
4-T.S.S. Prince Leopold. Essais d'endurance après remplacement d'une turbine B.P.auxiliaires chauffé au mazout.(11-08-1930)
5-Proces verbaal Proefreis (april 1930)
6-Plan Coupe au maitre (1928).