AUGUST MICHIELS (kunstenaar)

Foto graf Jan DECLERCK

Jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan DECLERCK op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg, op de eerste rij links schepen Raymond MIROIR, rechts John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid. Tussen hen beiden: dhr. en mevr. Jozef Maes. Op de tweede rij van l. n r. Jean Pierre Falise, August Michiels, Maurice Caemerlinck voorzitter, E.H. Nicaise, onbekend, Edward Lauwers journalist.