BEGRAAFPLAATSEN

De St.Petrus en Pauluskerk te Oostende : analyse van de begraafpraktijken in de 18de eeuw

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis. Promotor : Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene. Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2013 - 2014

Auteurs: 

Foto W.O.II

Foto 18 x 13.
Herdenking van 30 Oostendse politieke gevangenen gevallen voor het vaderland Oostende 22-09-1945 (stedelijk kerkhof stuiverstraat)
Ieder ktuisje draagt de naam van een der gesneuvelden.
1-Henri Beuten - Barbary adj politie commissaris - Mej Feys (Cheftaine girl guides) - Vilain Omer (Chef sea-scouts) - Mej Demeester
(Cheftaine girl guides)