BENZINEPOMPEN

De benzinepomp : straatmeubilair

Illustraties : (1) Een Texaco-pomp aan de Garage Julet in de Congolaan (nu Eduard Moreauxlaan) waarschijnlijk de eerste garage van de wijk Opex ; (2) Een oude benzinepomp aan de Garage du Littoral (Garage Wybo) in de Torhoutsesteenweg, waar nu de Permekegalerij gelegen is. De benzine kostte toen 3,20 fr. (foto uit de jaren '30) en (3) Eén van de eerste na-oorlogse benzinepompen, als een bijkomende aktiviteit van het Hotel "Au Damier" op het Hazegras

auteurs: 

Foto : De Hofstraat (circa 1938)

Het hotel-restaurant Au Nouveau Coq d'Or, gelegen in de Hofstraat, op de hoek van de Platformstraat (links). Het werd toen uitgebaat door het echtpaar Henri Van Coillie-Clementina Vandendriessche. Het hotel werd in 1958 verbouwd tot het Hotel Bero, uitgebaat door het echtpaar Michel Bero-Karine Van den Broucke

Foto : Garage Gebroeders Seghers. Torhoutsesteenweg 40

Formaat : 13 x 18 cm. - Etn. Seghers Gebr. n.v. Personeel en directie van garage SEGHERS aan de Torhoutsesteenweg 40, waar zich later de "Boum" bevond. Verdeler van Bedford, Oldsmobile, Chevrolet, Vauxhall. Benzinepomp van "Shell". "Eerste rij van links naar rechts : Charles Seghers (chef atelier), Wilfried Seghers (chef magazijn), Rina Vandeweghe, Marie-Louise Vanhooren, Jean (?), Maurice Knockaert, Staf Dentant.