BIDPRENTJES

Bid voor de zielerust van Frans Baert, Herri Mestd...

Bid voor de zielerust van Frans Baert, Herri Mestdagh, Eduard
Clement, Eduard Deprince, Theodoor Verkouille, Karel Devinck,
Emiel Major, Charles Asaert, Isidoor Rouzee, Pierre Braem,
Jan Missuwe, Gilb Vanmassenhove en Paul Rykman, allen vermoede-
lijk omgekonen met de O. 159 'Transport' van de 'Oostendsche
Reederij' in october 1945, tengevolge van een mijnontploffing.

Bidpentje : Georges Brysse en Marcel Brysse

Georges Brysse verongelukt op zee aan boord van de O.54 "Beatrice-Adrienne" op 17 november 1935 en Marcel Brysse verongelukt op zee aan boord van de O.183 "Generaal Jacques " in oktober 1935. - MAP 023 C-51

Bidpentje : voor René Lenaers 1891-1929 en Amandus Lenaers 1919-1929

De O.172 "Simonne" vergaan op 26 februari 1929 tussen Grevelingen en Duinkerke, bemanning verdronken. Lenaers René (schipper), Blonde Gaston (matroos), Lapeire Henri (matroos), Ballieul Frans (matroos) en Lenaers Amandus. - Map 023 C-51

Bidprentje : Lijst van de Oostendse vissers gestorven of vermist in de periode pasen 1948 tot pasen 1949

Vergaan op zee : Vanderstraeten Frans, Bens Polydoor, Van Hoorne Roger, Counye of Coenye Albert ; Vermist : Pincket Adolf, Briemont Edgar, Heinderson Armand, Bogaert Adolf ; Gestorven aan wal : Deckmyn Rudolph, Vynck, Juliaan, Vanwulpen Carolus, Barbaix Franciscus, Lambrecht Karel, Devoghel Hendrik, Lucidarme Emiel, Coenye Albertus ; Oud vissers, overleden te Oostende : Van Speybrouck Joseph, Vanwynsberghe Carolus, Rouzée Petrus, Neut Polidorus, Janssens Albertus

Bidprentje : Tot zieleheil van de overleden vissers. Lijst der Oostendse vissers overleden in de periode pasen 1953 - pasen 1954

Bevat : Oostendse vissers overleden aan wal ; verdienstelijk voor de visserij : Aspeslagh August (1876-1954) (Ere-Directeur bij het Zeewezen) ; vergaan op zee, aan boord van Oostendse vaartuigen. - Map 023 C-51

Bidprentje : voor de bemanning van de O.117

De O.117 vergaan door mijnontploffing op de Noordzee op 2 november 1943. Slachtoffers : Henri Dequick (schipper), Alfred Deley (matroos), Jozef Huys (motorist) en Jacques Brackx (jongen). - Map 023 C-51

Bidprentje : Voor de overleden vissers tussen pasen 1926 en pasen 1927

Ook voor "De Vader der Visschers", de Z.E. Heer Henricus-Fredericus Pype, bestuurder der Vrije Visschersschool, Eere-Aalmoezenier bij het Staatszeewezen en de heer August-Michel Hamman, senator