BROUWERIJ FEYS

Advertentie : Brasserie-Malterie Feys Frères. 18, rue du Velodrome

Ill. : Marins ostendais en bordée. Wapenplein. Brasserie-Malterie Feys Frères. successeur : Charles Feys. Fondée en 1895. 18, rue du Vélodrome, Ostende. Téléphone 115. Bières de haute et basse fermentation en fûts et en bouteilles. La seule brasserie d'origine ostendaise sur la place. Directeur technique : Henri Feys, ingénieur I.-F.

auteurs: 

Foto : De Velodroomstraat (1897)

De Velodroomstraat gezien vanuit de Maria-Theresiastraat. Op de achtergrond de Koninginnelaan. De Velodroomstraat liep uit op de in 1894 aldaar aangelegde wielerbaan die na 1901 niet meer werd uitgebaat. Was in het Vlaams tot 1914, de Wielrijdersstraat. Op de voorgrond de bierkar van de  "Brasserie du Vélodrome" van Feys Frs. Rue du Vélodrome 14. Centraal de eerste "Vrije Visserijschool Sint Andreas" gesticht in 1888 door Henri Pype.