BUCKINGHAM PALACE HOTEL

Foto : De Gasthofstraat (Rue de l'Hôtel), thans 17-oktoberstraat (circa 1920)

Het Buckingham Palace Hotel, gelegen aan de Rue de la Tribune, op de hoek met de Hotelstraat. Het hotel werd in 1908 gebouwd in opdracht van de heer Louis Joux uit Brussel, naar de plannen van de Brusselse architecten J. Dosveld en Ch. Deteins. Later kreeg het de benaming Hotel Belvédère.

"Rue de l'Hôtel = Gasthofstraat, na de Eerste Wereldoorlog verandert in 17-oktoberstraat". Hotelstraat is een vertaling uit het Frans. Bron : Straatnamen van Oostende van A tot Z / Daniel Deschacht. 1998

Foto : Het Royal Palace Hotel (circa 1930)

Luchtopname van het Royal Palace Hotel gelegen aan de Zeedijk, ter hoogte van de Wellingtonrenbaan. Op de voorgrond links, het Buckingham Palae Hotel. Op de achtergrond links, de Sacré-Coeurschool