BURGEMEESTERS ; ALGEMEEN

Doodsbericht : Charles François Fidèle Janssens, bourgmestre de la Ville d'Ostende

Hij was burgemeester van Oostende van 31/05/1882 tot 04/09/1887. - Onder zijn impuls werd in 1886 overgegaan tot de oprichting van de eerst visserijschool van de kust (Roland Desnerck / De Oostendse visserij, 1986, p.140). - Literatuur : Klausing, Jef : Charles Janssens (De Plate 1983, p. 249 en 253)

Foto : Portret van Adolf VAN GLABBEKE 1904 - 1959

Portret van burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Geboren : Oostende 8 augustus 1904 en overleden in Zanzibar 5 juli 1959. Lid van de Liberale partij. Burgemeester van Oostende van 1953 tot 31.01.1959. Provincieraarslid van West-Vlaanderen. Volksvertegenwoordiger (1936-1959). Minister van Binnenlandse Zaken (1945-1946), Justitie (1946), Openbare Gezondheid (1949-1950), Openbare Werken en Wederopbouw (1954-1955). Voorzitter ACLVB (1944-1959). Hij woonde in de Antwerpenstraat 17 en Albert I-Promenade 67b