BUTAYE RENÉ (1895-1977) (KANUNNIK)

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

De proost van Licht en Liefde BRONDERS houdt een toespraak op een vergadering. Centraal achter de tafel burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en zijn echtgenote, naast haar deken BUTAYE en KamieL DEHOUCK, schepen. Rechts ook achter de tafel, stadssecretaris Michel SURMONT. Rechts naast de proost Henri SMISSAERT

Foto : Consulaat Monaco

Drink in huize Monaco aan de Van Iseghemlaan, consulaat van Monaco en tevens woning van de familie PORTA. Uiterst rechts staat Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen,derde van rechts zittend deken BUTAYE ,achteraan links burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en mevrouw,in de rechter hoek achteraan John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid. Samenkomst ter gelegenheid van het huwelijk Rainier van Monaco met Grace KELLY.

Foto : Eeuwelingen

Eeuwelinge mevrouw Mathilde DEWEERT-DESMET aan de arm van burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Op de rug Jan PIERS, schepen. Achter de burgemeester Marie Jozef PORTA, schepen en naast hem René BUTAYE, deken.

"Op 24 mei 1956 greep de viering plaats van de honderdjarige Mevrouw Wed. H. Deweert-Desmet. Ter gelegenheid van dit jubileum, dat in familiekring gevierd werd, overhandigde de Heer Burgemeester aan de jubilarisse de gouden Stadsplaket en het geschenk van Zijne Majesteit de Koning" (jaarverslag 1956 van de stad Oostende, p. 19)

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Jumelage van Oostende met Monaco.De genodigden op het balkon van het consulaat van Monaco in de Van Iseghemlaan eigendom van de familie PORTA . Derde van links, schepen Jozef VANDENKIEBOOM, dan Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen, schepen Kamiel DEHOUCK, deken René BUTAYE, de burgemeester van Monaco de heer BOISSON. Vierde van rechts John LAUWEREINS, schepen. 

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst in het vice consulaat van Monaco aan de Van Iseghemlaan (woning van de familie PORTA) ter gelegenheid van het huwelijk RAINIER-Grace KELLY.Van links naar rechts deken BUTAYE,Marie-Jozef PORTA vice consul van Monaco en schepen,monseigneur DEREERE en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE.

Foto : Pastoor Joseph DE VISCHERE

Ter gelegenheid van de intronisatie of inhaling van Joseph DE VISCHERE, de nieuwe parochiepastoor voor Sint Jozef, passeert de processie de kerkelijke hoogwaardigheids bekleders aan het Sint Jozefsinstituut in de Alfons Pieterslaan. Uiterst links staat de "Suisse", "Pieke"  of kerkpolitie Frans DEVOS. Naast de nieuwe pastoor, deken René BUTAYE.

Foto : Van een Witte Pater

Een witte pater (missionnaris) MARCUS, met zijn moeder, woonachtig in de Koninginnelaan, en naast haar pastoor Joseph DE VISCHERE, van Sint-Jozef en E.H. Albert SMEETS, godsdienstleraar aan het Koninklijk Atheneum wordt gevierd op een banket, rechts van hem deken BUTAYE .

Foto : Viering van "Saint Rainier" op het consulaat van Monaco

Formaat : 13 x 18 cm. - Viering van "Saint Rainier", of De Nationale feestdag van Monaco op 19 november op het consulaat van Monaco, of De woning van Marie-Jozef Porta, consul van Monaco, in de Van Iseghemlaan. We herkennen van links naar rechts, Kapitein ter Zee, Jules Delforge, schepen Frans Van Caillie, deken René Butaye, de schepenen Kamiel Dehouck, Emiel Vroome, Maurice Quaghebeur, consul van Monaco Marie-Jozef Porta, schepen Jan Piers, Henri Smissaert, Robert Elleboudt uitgever van de Zeewacht, Guy Descamps en stadssecretaris Michel Surmont

Foto : Zeewijding en Ommegang 1959

Mgr. DE SMEDT, bisschop van Brugge, zegent de zee op het Zeeheldenplein tijdens de jaarlijkse Zeewijding. Rechts burgemeester Jan PIERS. De priester naast René BUTAYE is E.H. Gilbert CAPELLE, priester leraar aan het OLV College en later pastoor te Lombardsijde. De priester, rechts op de voorgrond is E.H. de Vos de Molderghem, onderpastoor van de SS Petrus en Paulusparochie. Ook aanwezig schepen Frans VAN CAILLIE

Foto intronisatie pastoor PEEL

Pastoor PEEL wordt ingehaald in zijn nieuwe parochie Onze Lieve Vrouw te Mariakerke.Tweede van links deken René BUTAYE,rechts op de eerste rij Jan PIERS,Kamiel DEHOUCK,achter PIERS,Louis VANHOORNE. Rechtstaande achter de pastoor en jongetje volksvertegenwoordiger Dries CLAEYS.

Foto Marie-Jozef PORTA

Bijeenkomst in een tuin (deze van Huize Monaco woning van de familie PORTA aan de Van Iseghemlaan?) centraal staat deken BUTAYE,naast hem de vereremerkte schepen Marie-Jozef PORTA dan schepen Raymond MIROIR.Rechtsachter Jan Piers toen schepen en tweede van links John LAUWEREINS waarnemend burgemeester.