CASINO-KURSAAL (1852)

Foto : De Zeedijk, thans Albert I-promenade (1877)

De vestingen, gezien vanop de eerste vuurtoren. Centraal, het in aanbouw zijnde Koninklijk Paleis. Wegens de erbarmelijke toestand van het terrein en de omgeving, zag de koning echter van zijn plannen af en liet de werken stopzetten. Op de achtergrond rechts, het eerste kursaal.

Foto : Het eerste Kursaal (1870)

Gebouwd in de periode 1851-1852 naar de plannen van architect Henri Beyaert en gelegen op de buitenste vestingswallen ter hoogte van de hellingen van de Vlaanderen- en Christinastraat. In de periode 1860-1861 werden zalen bijgebouwd. Na het openen van het tweede Kursaal in 1878, werd het gebouw uit elkaar genomen en opnieuw opgebouwd in Saint-Malo, waar het dienst deed tot aan de Tweede Wereldoorlog.