CONGOLAAN

Foto : Zeemanshuis Godtschalck

Zwart/wit foto Antony 180531-3 - Formaat : 24 x 30 cm. – Tijdens de openingsplechtigheid van Godtschalck werd door de voorzitter, directeur-generaal Dom het voorstel gedaan om enkele woongelegenheden op te richten voor bejaarde echtparen van vissers en zeelieden, waarop de minister spontaan zijn instemming voor dit voorstel gaf.  Dit alles in de geest van de gezusters Godtschalck.