CORSELLIS FLORIMOND (1903-1996) (LERAAR VIOLIST DIRIGENT)

Foto : "Het Loze Vissertje"

Het koor "Het Loze Vissertje" werd zopas ontvangen door het stadsbestuur.Hier poseren zij mét vlag "Het Loze Vissertje. Gemengd koor. Oostende" op de trappen van het stadshuis. Centraal naast de vlag schepen Emiel VROOME en dirigent Florimond CORSELLIS. Mevrouw A. LACOURT houdt de vlag in haar hand.

Foto : Koningin Elisabeth

Koningin Elisabeth ondersteund door Jan PIERS, burgemeester en Roger DE KINDER, schepen, komt aan in het Casino-Kursaal voor het bijwonen van een concert. Rechts achter de dame in het wit, Florimond CORSELLIS, dirigent stadsharmonie.

Foto : Koningin Elisabeth

Foto : 24 x 18 cm. Koningin Elisabeth aan de arm van burgemeester Jan Piers, rechts en provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle naar aanleiding van een concert in het Casino-Kursaal. Links, achter de dame in het wit, Florimond Corsellis, dirigent van de stadsharmonie. Map 014B/64a