DE CLERCK JAN (1881-1962) (KUNSTSCHILDER)

Foto : Graf Jan De Clerck

Jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan DECLERCK op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg, op de eerste rij links, schepen Raymond MIROIR, rechts John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid. Tussen hen beiden: dhr. en mevr. Jozef Maes. Op de tweede rij van l. n r. Jean Pierre Falise, August Michiels, Maurice Caemerlinck voorzitter, E.H. Nicaise, onbekend, Edward Lauwers journalist.

Foto : Huldiging 50 jaar Koninklijke Kunstkring Oostende

Formaat : 13 x 18 cm. - Plechtigheid op het stadhuis, (Gerechtshof, Canadaplein), naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Kunstkring Oostende. Hier op de trappen met o.a. op de eerste rij, links, de kunstschilders Louis Royon, Jan De Clerck, Jef De Brock, in het midden, burgemeester Adolphe Van Glabbeke. Uiterst rechts, gemeenteraadslid Leo Porta en naast hem, kunstschilder Emile Bulcke. - Map 006 A-109a

Foto : Huldiging 50 jaar Koninklijke Kunstkring Oostende

Formaat : 13 x 18 cm. - Plechtigheid op de stadhuis, (Gerechtshof, Canadaplein), naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Kunstkring Oostende. De secretaris van de kring, Léopold Baeys houdt een toespraak. Naast hem de stichtende leden van de kring : de kunstschilders Jan De Clerck, Jef De Brock, Pierre-Nicolas Boel en Louis Royon. - Map 006 A-109b

Foto : Huldiging 50 jaar Koninklijke Kunstkring Oostende

Formaat : 13 x 18 cm. - De stichtende leden van de kring zijn in de bloemen gezet. Zittend, van links naar rechts : de kunstschilders Jef De Brock, Pierre-Nicolas Boel, Jan De Clerck en Louis Royon. Rechtstaand, van links naar rechts : de secretaris van de kring Léopold Baeys, provincieraadslid Henri Smissaert en schepen Kamiel Dehouck. - Map 006 A-109c

Foto : Tentoonstelling Koninklijke Kunstkring Oostende in de Koninklijke Gaanderijen

Opening tentoonstelling van "Het Salon van de Oostendse Kunstkring" in de Koninklijke Gaanderijen. Centraal in het wit mevrouw Adolf VAN GLABBEKE (mevrouw MULLIE). Naast haar links, schepen Frans VAN CAILLIE, en rechts, kunstschilder Jan DE CLERCK, met baard. Er was ook een japanse afvaardiging. Derde vanaf rechts, met vlinderdas, kunstschilder Albert HAGERS. Op het bord achter hen "Salon der stichters, Salon des fondateurs en het wapenschild van de stad Oostende 1907-1957".

Jan De Clerck 1881-1962 : in herdenking aan de Oostendse meester. - Met een inleiding van A. Laridon en een beknopte bio- en bibliografie van J.B. Dreesen. - Uitgave in ringband

Wordt regelmatig aangevuld met de bespreking van een werk van de meester door de "Vrienden van Jan De Clerck" naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van zijn overlijden. Voor een volledige beschrijving van de schilderijen. Ga naar Navigatie en kies : Alle plaatskenmerken (lijstweergave) en tik : Plaatskenmerk B939