DE KEIGNAERTTRIPPERS (WANDELCLUB)

1. Oostende euro vissershaven; 2. N. S. B. P. Po...

1. Oostende euro vissershaven; 2. N. S. B. P. Politie verbroedering;
3. K. A. III; 4. Koninginnehof in' t Bosje; 5. W. S. V. De Keignaert
trippers V. Z. W. ; 6. API Oostende Nationale Motorraces 10-juni
90; 7. Oostende Stad aan Zee geen ongeadresseerde reclame
Wel advertentie.

Affiche : 17de internationale wandeltocht Keignaerttrippers wisselbeker stad Oostende. 22 juli 1990.

Formaat : 64 x 43 cm. Met overzetboot door de haven voor de 19 - 25 - 40 Km. 8 - 19 - 25 - 40 Km. STARTPLAATS: TUINBOUWVEILING " DE KUST " PYCKE DE TEN AERDELAAN. 47. INFO: R.VANDEN BERGHE (059)800924. J.DE PAUW (059)701625. 

Affiche : W.S.V. De Keignaerttrippers v.z.w. 3de internationale Keignaerttripperstocht. 25 juli 1976.

Formaat : 46 x 26 cm. Start: Zusterschool- Zandvoorde. 42km: om 10 uur-voorinschrijving tot 10 juli: 100 fr-de dag zelf: 125 fr met speciaal ontworpen medaille, 3de in de reeks (Mercator). Brevet alleen: 40 fr. 21 km: om 13.30 uur- inschrijving 40 fr (met medaille). Brevet alleen: 30 fr. 10 km: om 14 uur- inschrijving 30 fr (met medaille). Brevet alleen: 20 fr.

Affiche : W.S.V. Keignaerttrippers v.z.w.. Dertiende Keignaerttripperstocht. Oostende. Zondag 27 juli 1986.

Formaat : 42 x 30 cm. Start en aankomst: parochiezaal ' t Cenakel Oostende. Komt in aanmerking voor de wisselbeker V.W.J.L. I.V.V. afstempeling. Wisselbeker geschonken door DELHAIZE voorzien voor de grootste groep. Start: Vrije start voor: 7-14-24 km vanaf 8 tot 15 uur. Voor 35 km : vanaf 8 tot 11 uur. Inschrijvingskosten voor alle afstanden : Afstempeling : 30 Fr. Brevet : 35 Fr. Luxe Medaille : 200 Fr. Op alle kontroleposten zijn er toiletten voorzien. Zowel in de zaal als op de kontroleposten kan er eten en drank verkregen worden tegen democratische prijzen.