DE NOORDSTAR (ZAAL)

Affiche : ABVV. SP. Bond Moyson. 1 mei. De Rode Vloot. 1 mei .... ?

Formaat : 41 x 58 cm. 10u30 : Verzameling betoging aan de Noordstar - Oostende (J Peurquaetstr.). 12 uur : Toespraken op het 8-urenplein : Johan Vande Lanotte en Georges Debunne. Vanaf 13 uur : doorlopend animatie en optredens op het 8-urenplein. De Internationale Nieuwe Scene, Bobby Setter Band, Frank Galan

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS bij de huldiging van een bejaard echtpaar in een socialistisch lokaal (de Noordster ?).Links vooraan August PLOVIE,burgemeester van Bredene en turnleraar Atheneum. Naast de feestelingen Roger DE KINDER, later provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. Foto aan de muur Jules PEURQUAET,socialistisch voorman en schepen van openbare werken van de stad Oostende.